Marianne Vidojević

Prim. Mr Sci. Med. Dr Marianne Vidojević

NA OSNOVU REZULTATA POSTIGNUTIH U OBLASTI NAUČNOG DELOVANJA, MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE DODELJUJE JOJ, 2013.GOD., TITULU PRIMARIJUSA

Stručno usavršavanje – Univerzitetska Klinika u Roterdamu, Holandija

Stručno usavršavanje – Univerzitetska Klinika u Groningenu, Holandija

MAGISTARSKI RAD

Učestalost laringo-faringealnog refluksa kod hroničnih inflamatornih stanja i malignih tumora larinksa i farinksa, 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Otorinolaringologija

 • Radovi

  MAGISTARSKI RAD

  Učestalost laringo-faringealnog refluksa kod hroničnih inflamatornih stanja i malignih tumora larinksa i farinksa, 2003.
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  1. Uverenje da je Prim. Mr sc. Med dr Marianne Vidojević održala pozivno predavanje u okviru Simpozijuma “Acidni i pepsinski refluks”, 2015.

  2. Serbian 51st ENT week, with international
  Participation, 2011. Belgrade

  Moderator Okruglog stola pod nazivom:
  Laringo-faringealni refluks – da li ga
  prepoznajemo?
  Moderator: Marianne Vidojevic
  Naziv rada:
  LARINGO-FARINGEALNI REFLUKS – DA LI GA PREPOZNAJEMO ?

  3.Pozivni predavač XVII simpozijuma ORL Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 2012.
  Moderator okruglog stola pod nazivom:
  GERB – DILEME I PROTOKOLI
  Naziv rada:
  REFLUKS U OTORINOLARINGOLOGIJI

  4. Evropski Rinološki Kongres, Geneve, 2010.
  Rad pod nazivom: POSTNASAL DRIP IN PATIENTS WITH LARYNGO- PHARYNGEAL REFLUX
  M.Vidojevic, R. Sladoje-Vukovic
  23th CONGRESS OF THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY AND THE 29th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INFECTION AND ALLERGY OF THE NOSE, Geneva 2010.

  5.Predavač kursa „Nove tehnološke mogućnosti u lečenju audioloških poremećaja“ Simpozijum sa međunarodnim učešćem, Beograd 2011.

  Rad pod nazivom:
  TIPOVI SLUŠNIH APARATA I INDIKACIJE.
  ZAKONSKE REGULATIVE KOD NAS I U SVETU;

  6. Predavač na XVIII Kongresu ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd 2010.
  Rad pod nazivom:POSTNAZALNA SEKRECIJA KOD PACIJENATA SA LPR
  M.Vidojevic
  18th ENT CONGRESS OF SERBIA 2010.

  7.Predavač na XVIII Kongresu ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd 2010.
  *Rad pod nazivom:LINGVALNA TIREOIDEA
  M.Vidojević, S.Stanimirović,Lj.Banjac
  18th ENT CONGRESS OF SERBIA 2010.

  8.Predavač na XLIX ORL nedelji sa internacionalnim učešćem, Beograd, 2009.

  Rad pod nazivom:REFLUKS I HRONIČNI KAŠALJ
  M.Vidojević,G.Golubović,R.Sladoje
  XLIX ENT WEEK, Belgrade, 2009.

  9.MOST FREQUENT SYMPTOMS IN PATIENTS WITH PROVED LARYNGO-PHARYNGEAL REFLUX DISEASE
  M.Vidojevic,R.Sladoje,G.Golubovic
  Eur Arch Otorhinolaryngol (2007) (suppl 1) 264:S5-S151

  10.Predavač na XVII Kongresu ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, 2006., Novi Sad
  Rad pod nazivom: KLINIČKA SLIKA PACIJENTA SA LARINGO-FARINGEALNIM REFLUKSOM
  M.Vidojević,R.Sladoje, G.Golubović

  11.Svetski Fonijatrijski Kongres, Istanbul, 2006.
  World Voice Congres, Istanbul 2006.

  Rad pod nazivom:
  CLINICAL PRESENTATION OF A PATIENT WITH LARYNGO-PHARYNGEAL REFLUX
  M.Vidojevic,R.Sladoje,G.Golubović

  12.Učesnik na 11. Simpozijumu podunavskih zemalja, Slovenija, 2006.
  Rad pod nazivom:
  REFLUX DISEASE SYMPTOMS IN THE ENT REGION
  M.Vidojević,R.Sladoje,G.Golubović
  International Otorhinolaryngologic Congress, Bled, Slovenia,

  13 .2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery and 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society Turkey. Turkey,2011.
  LOCAL AND REGIONAL FLAPS IN FACIAL TUMOR RECONSTRUCTION
  M.Pavlovic, R.Poljovka,A.Oroz,M.Vidojević

  14.NASAL LYMPHOMA – CASE REPORT
  A.Grubor,M.Vidojevic,M.Jovanovic,S.Milenkovic,S.Vucicevic
  Zagreb,2008.

  15.Predavač na 10.Simpozijumu podunavskih zemalja, Dubrovnik, 2002.

  Rad: AMELOBLASTIC ODONTOMA
  M.Mesterovic,Lj.Cvorovic,A.Grubor,M.Vidojevic
  Abstract book, page 141, 10th international Danube Symposium,2006.

  16.Predavač na XVI Kongresu ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd 2002.

  Rad pod nazivom:LARINGO-FARINGEALNI REFLUKS – POJAM I INDIKACIJE ZA DIJAGNOSTIKU
  M.Vidojević,Z.Milutinović,M.B.Jovanović,M.Burg,Ž.Petrović
  Acta otorinolaryngologica,suplementum,2002.,Beograd

  17. XVI Kongres ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd 2002.
  Acta otorinolaryngologica,suplementum,2002.,Beograd

  Rad pod nazivom: REKONSTRUKCIJA VEĆIH DEFEKATA USANA.
  T.Dunđerović,R.Poljovka,M.Vidojević,M.Burg

  18.DVOSTRUKI APSCES MALOG MOZGA OTOGENOG POREKLA
  Jovanovic M.B.,Jovanovic M.,Vidojevic et al.
  Srp Arh Celok Lek 2001; 11-12:300-3
  Jovanovitsh M.B., Jovanovitsh M, Vidojevitsh M. Et al. A DOUBLE ABSCESS OF CEREBELLUM OF OTOGENIC ORIGIN, Srp Arh Celok Lek 2001; 11-12: 300-3.

  19.MULTIPLA LOKALIZACIJA TUMORA POREKLA ŠVANOVIH ĆELIJA
  Jovanovic M.B.,Jovanovic M.,Vidojevic et al.
  Srp Arh Celok Lek 2001; 9-10:251-256

  20. TERAPIJSKI PRISTUP VRATU KOD SUPRAGLOTISNIH KARCINOMA LARINKSA
  M.B.Jovanovic,M.D.Jovanovic,M.Vidojevic et al.
  XV Kongres ORL Jugoslavije,

  21.SOLITARY EXTRAMEDULLARY PLASMOCYTOMA OF THE MAXILLARY ANTRUM
  M.Mesterovic,M.Cvetionovic,D.B.Rancic,T.Dundjerovic,O.Radic-Tesic,M.Vidojevic
  International College for Maxillo-facial Surgery, Vienna 1998.

  22.AMELOBLASTNI ODONTOM
  M.Mešterović,Lj.Čorović,M.Vidojević,V.Sretenović
  Materia medica (2002); 18:25-28
  AMELOBLASTIC ODONTOMA. International Otorhinolaryngologic congress, Dubrovnik, Croatia

  +Predavač na sekciji ORL, SLD
  *DVOSTRUKI APSCES MALOG MOZGA OTOGENOG POREKLA

  +Predavač na sekciji ORL, SLD
  *MULTIPLA LOKALIZACIJA TUMORA POREKLA ŠVANOVIH ĆELIJA

 • Sertifikati

  • PREDAVAČ SA TEMOM „ZNAČAJ REFLUKSNE BOLESTI U ETIOPATOGENEZI HRONIČNOG RINITISA I RINOSINUSITISA“ I SIMPOZIJUMA RINOLOGA SRBIJE – RINOLOŠKO-ALERGOLOŠKI AKTIV ORL SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, 2016.
  • „HOW FAR HAVE WE GONE IN TESTING AND TREATMENT“ – SERBIAN SOCIETY OF OTOLOGY AND AUDIOLOGY, 2016.
  • „HRONIČNI RINITIS – STARI I NOVI IZAZOVI U ISTRAŽIVANJIMA, DIJAGNOSTICI I LEČENJU“ – SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO, AKADEMIJA MEDICINSKIH NAUKA, 2016.
  • „AKTUELNOSTI U OTORINOLARINGOLOGIJI“ – SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO, AKADEMIJA MEDICINSKIH NAUKA, 2015.
  • „PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI“ – MEDICINSKO DRUŠTVO ZA RACIONALNU TERAPIJU REPUBLIKE SRBIJE, 2015
  • SERBIAN SOCIETY OF OTOLOGY AND AUDIOLOGY, CERTIFICATE OF ATTENDANCE, „CLINICAL UPDATES IN VESTIBULAR DISORDERS“, 2015.
  • VI SIMPOZIJUM DEČJE OTORINOLARINGOLOGIJE, 2015.
  • SAVREMENE METODE U LEČENJU TINITUSA
  • SERBIAN SOCIETY OF OTOLOGY AND AUDIOLOGY, CERTIFICATE OF ATTENDANCE, „NEW DIAGNOSTICS IN NEUROOTOLOGY 1“, 2014.
  • SERBIAN SOCIETY OF OTOLOGY AND AUDIOLOGY, CERTIFICATE OF ATTENDANCE, „NEW DIAGNOSTICS IN NEUROOTOLOGY 2“, 2014.
  • DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, „KAŠALJ KAO DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROBLEM“, 2014.
  • PETI SIMPOZIJUM DEČIJE OTORINOLARINGOLOGIJE, „OPSTRUKCIJA DISAJNOG PUTA KOD DECE“, 2014.
  • SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO OTORINOLARINGOLOŠKA SEKCIJA, „NOVEMBARSKI SASTANAK ORL SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA“, 2014.
  • 25th CONGRESS OF THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY IN CONJUNCTION WITH 32nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INFECTION AND ALLERGY OF THE NOSE, AMSTERDAM 2014.
  • FUNKCIONALNA ENDOSKOPSKA HIRURGIJA PARANAZALNIH ŠUPLJINA, VMA 2013.
  • BOLESTI KRVNIH SUDOVA GLAVE I VRATA – UZROK VRTOGLAVICE DA ILI NE? 2013.
  • PRAKSA U OTORINOLARINGOLOGIJI ZASNOVANA NA DOKAZIMA, 2013.
  • ORL NEDELJA sa međunarodnim učešćem, Beograd 30.11-01.12. 2015.
  • 53. ORL NEDELJA SLD, 2013.
  • SLUŠAM I GOVORIM, 2013.
  • 52.ORL nedelja sa međunarodnim učešćem, Beograd 4.i 5. oktobar 2012.
  • ALGORITMI U OTORINOLARINGOLOGIJI I MFH, 2012. Beograd,KCS
  • NAVIGACIONA ENDOSKOPSKA HIRURGIJA NOSA I PARANAZALNIH ŠUPLJINA, 2012.,KBC Zvezdara
  • HRONIČNI RINOSINUSITIS – savremeni principi dijagnostike i lečenja, VMA 2012.
  • SAVREMENI PRISTUP LEČENJU MALIGNE BOLESTI LARINKSA, Beograd 2012.
  • SAVREMENA TERAPIJA ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA, Beograd 2012. (MSD)
  • SAVREMENI PRISTUP VRTOGLAVICAMA, Beograd 2011.
  • 51.ORL nedelja sa međunarodnim učešćem, Beograd 6. i 7. oktobar 2011.
  • NOVE TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI U LEČENJU AUDIOLOŠKIH POREMEĆAJA, Beograd 2011.
  • MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA GLASA, 2011.
  • PLANIRANJE KADROVA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2011.
  • 23TH CONGRESS OF THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY AND THE 29TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INFECTION AND ALLERGY OF THE NOSE, Geneva 2010.
  • 18TH ENT CONGRESS OF SERBIA, 2010.
  • II MEĐUNARODNI ORL SIMPOZIJUM POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA GLASA, Beograd, 2010.
  • KURS PISANJA MEDICINSKIM PUBLIKACIJA, BEOGRAD, 2010.
  • STRUČNI SASTANAK, VMA, 2010.
  • XLIX ENT WEEK, Belgrade, 2009.
  • ORL KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE OBOLJENJA GLAVE I VRATA, VMA, 2009.
  • Kongres Evropske ORL Akademije, Manhajm 2009.
  • 1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL-HDS IN COLLABORATION WITH EUFOS, Manntheim, Germany, 2009.
  • * LASERSKA HIRURGIJA U OTORINOLARINGOLOGIJI, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
  • TONALNA AUDIOMETRIJA, Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2009.
  • Kongres Pedijatrijske ORL, Budimpešta, 2008.
  • Sertifikat za ucesce na tradicionalnom strucnom sastanku „Dani univerzitetske decje klinike 2008.“
  • ŠKOLA OTOLOGIJE – TIMPANOPLASTIKA, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu,2008.
  • DIJAGNOZA I TERAPIJA GLJIVIČNIH OBOLJENJA LJUDI, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu 2008.
  • Seminar „Aktuelnosti u otorinolaringologiji“, 28-29. novembar 2008. Medicinski fakultet Novi Sad
  • Simpozijum HfLogica II/08 sa temom „Nezeljeni efekti izazvani primenom NSAIL“, 21. april 2008. Vrsac
  • 6th Europian Congress of Oto Rhino Laringology, Head and Neck Surgery, 2007, Vienna/Austria.
  • 6.Kongres Evropske ORL asocijacije, Beč, 2007.
  • TONZILARNI PROBLEM – SAVREMENA SAZNANJA O BAZIČNIM I KLINIČKIM ASPEKTIMA . Beograd, 2006.
  • 3rd WORLD VOICE CONGRESS, Istanbul 19-22 June, 2006.
  • Svetski ORL Kongres, Rim 2005.
  • Međunarodni Simpozijum- SAVREMENO LEČENJE NAGLUVOSTI I GLUVOĆE. Belgrade, Serbia,10-11 June, 2005.
  • NOVE TEHNOLOGIJE U OTORINOLARINGOLOGIJI, Novi Sad, Srbija, 11-12 Novembar 2005.
  • XVIII IFOS WORLD CONGRESS, Rome, 25-30 June, 2005.
  • Kongres Pedijatrijske ORL, Atina, 2004.
  • 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PEDIATRIC ORL, 16-19 May 2004. Athens, Greece
  • FIRST FUNCTIONAL AND AESTHETIC NASAL SURGERY COURSE (Huizing-Pierce). Belgrade, Serbia and Montenegro, 29-30 October, 2004.
  • Kurs Funkcionalne Endoskopske Hirurugije Prof. Stambergera, Graz, 2003.
  • COURSE OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY. Professor Heinz Stammberger. August 2003. Graz.
  • Kurs Endoskopske Hirurgije nosa i sinusa, VMA, 2004
  • INTERNATIONAL ENDOSCOPIC COURSE, ENT – ENDO, Belgrade, 2002.
  • DANUBE SYMPOSIUM, Dubrovnik,Croatia 2002.

Estetika

 • AQUAFILLING INDUCTION TRAINING, AQUAFILLING INJECTION TECHNIQUES IN BODY PLASTIC SURGERY, 2015.
 • TRAIN AND TRAINERS SESSION ON APPLICATION OF RE-ABSORBABLE SUTURES WITH CONES AESTHETIC IN MEDICINE – WORLD EXPERTSMEETING BARCELONA 2015.
 • INTERNATIONAL TRAINING „PEELINGS AND INJECTIONS“ – AESTHETIC MEDICAL DERMATOLOGY AND SURGERY, PREVENTIVE AND ANTI-AGING MEDICINE, BARCELONA 2015.
 • APPLICATION OF RE-ABSORBABLE SUTURES WITH CONES AESTHETIC IN MEDICINE – WORLD EXPERTSMEETING BARCELONA 2015.
 • RAMITA – SERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU „PRIMENA FILERA CALCIUM HYDROXYAPATITE“, 2015.
 • SRPSKO UDRUŽENJE ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU, „REDEFINING YOUR PATENTS. INNOVATION IN A SEGMENT OF AESTHETIC MEDICINE“, 2015.
 • SRPSKO UDRUŽENJE ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU: PRIMENA INOVATIVNIH PROIZVODA U OBLASTI ESTETSKE HIRURGIJE SILHOUETTE SOFT, PUREGRAFT SYSTEM 250, VMA 2014.
 • SRPSKO UDRUŽENJE ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU, „MOTIVA IMPLANTS MATRIX –DOMAĆI KURS 1. KATEGORIJE, IMPLANTATI ZA GRUDI NOVE GENERACIJE“, 2015.
 • ALLERGAN MEDICAL AESTHETICS ACADEMY, CERTIFICATE OF ATTENDANCE, VISTABEL AND JUVEDERM FACIAL WORKSHOP 2014.
 • RESTYLANE CERTIFICATE, SPECIALIST TRAINING COURSE FOR THE USE OF RESTYLANE, 2014.
 • MTMARLLOR MEDICAL TRAINING, CERTIFICATE FOR COMPLETING THE TRAINING COURSE IN INTRALIPOTHERAPY, 2014.
 • ASOCIJACIJA SRPSKE KOZMETSKE I ESTETSKE DERMATOLOGIJE, „NOVINE U ESTETSKOJ DERMATOLOGIJI“, 2014.
 • HIRURŠKI SIMPOZIJUM ZEMUN 2014, SLD
 • PRIMENA DUBOKIH HEMIJSKIH PILINGA, 2014.
 • NEW GENERATION OF HYALURONIC ACID FILLERS WITH MANNITOL. ADVANTEGES OF THEIR USE, VIVACY LABORATORIES, 2013.
 • THEORETICAL AND PRACTICAL USE OF MESOTHREADS IN SOFT TISSUE RECONSTRUCTION OF THE FACE AND NECK REGION, 2013.
 • TRAINING CERTIFICATE FOR AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA (PRP).TREATMENTS IN AESTHETICS: MESOTHERAPY, VOLUMETRIC FILLERS & ALOPETIA, REGENLAB & BIOBRIDGE FOUNDATION, 2012.
 • THEORETICAL AND PRACTICAL APLIANCE OF COSMETIC CHEMICAL PEELS AND DERMAROLLER, INNOSEARCH,2012.
 • SPECIALIST TRAINING COURSE FOR THE USE OF RESTYLANE, RESTYLANE, 2012
 • WORKSHOP: APPLICATION OF FILLERS
 • WORKSHOP: ADVANCED USE OF FILLERS
 • WORKSHOP: ADVANCED USE OF BOTOX®
 • WORKSHOP: MESOTHERAPY AND BIOREVITALISATION
 • MODERN TRENDS AND INNOVATIVE APPROACH IN THE APPLICATION OF BOTULINUM TOXIN AND HYALURONIC FILLERS (CANNULA APPLICATION) IN AESTHETIC MEDICINE AND AESTHETIC DENTRISTRY, 2011.
 • USPEŠNO ZAVRŠEN MEĐUNARODNI KURS NA KONGRESU ESTETSKE MEDICINE I ANTIAGEINGA, 2011.
 • THEORETICAL AND PRACTICAL APLIANCE OF CHEMICAL PEELS, MENE&MOY, 2011.
 • INTERNATIONAL PLASTIC AESTHETIC RESIDENCE „IPAR“ COURSE. SKINTECH PRODUCTS AND PROTOCOLS ABOUT SKIN TECH PEELINGS AND DAILY CARE, 2011.
 • INTERNATIONAL PLASTIC AESTHETIC RESIDENCE „IPAR“ COURSE – AESTHETIC DERMAL SERTIFY THAT MrSciDr MARIANNE VIDOJEVIĆ ASSISTED TO THE THEORETIC AND PRACTICAL TRAINING COURSE ABOUT CELLULITIS, LIPOLYSIS, MESOLIFT, ABRASION + EXCELLDERM PROTOCOLS, „SOLUBLE LIFT“ BY REPARESTIM HA SE, ANTIAGING, ALOPECIA, MELASMA, 2011.
 • AKREDITOVANI PROGRAM KME „FAKTORI RASTA U PODMLAĐIVANJU KOŽE“, 2011.
 • SERTIFICATE OF PARTICIPATION AT THE 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTI-AGING MEDICINE AND REGENERATIVE BIOMEDICAL TECHNOLOGIES, Belgrade, 2010.
 • MEDICA AESTHETICA CENTER FOR EDUCATION, THEORETICAL AND PRACTICAL APPLIANCE OF BOTOX® IN AESTHETIC MEDICINE, Belgrade, 2010.
 • MEDICA AESTHETICA CENTER FOR EDUCATION, THEORETICAL AND PRACTICAL APPLIANCE OF MESOTHERAPY IN AESTHETIC MEDICINE (PROF. DR JACQUES LE COZ)
 • RESTYLANE CERTIFICATE IN THE SPECIALIST TRAINING COURSE FOR THE USE OF RESTYLANE, Belgrade, 2010.
 • PRINCESS WORKSHOP – INJECTION TECHNICS OF FILLERS
 • INSTRUKCIONI KURS ZA PRIMENU REVANESSE i REDEXIS HIJALURONSKIH FILERA