Lipoliza

  • Lipoliza – topljenje masti preparatom Aqualyx

    AQUALYX je najnovija generacija preparata za tretman lokalizovanih masnih naslaga injekcionim putem. Rezultat je ispitivanja koja su počela 2002. pod vođstvom Prof. Motolese-a, sa ciljem da se napravi preparat koji može da konkuriše hirurškom odstranjenju masnog tkiva odnosno liposukciji.

  • Podvaljak

    Lokalne masne naslage u regiji podvaljka predstavljaju čestu indikaciju za estetski tretman, kako kod žena, tako i kod muškaraca.
    Ovom problemu možemo pristupiti na više načina, u zavisnosti od količine masnog tkiva, stanja kože, starosti pacijenta i dr.

    Tretman može biti hirurški i nehirurški.