Botoks – tipovi pacijenata

Botoks – tipovi pacijenata

Kinetički pacijenti

Za tretman bora botoksom idealni su takozvani kinetički pacijenti. To su oni pacijenti koji imaju ekspresiju emocija samo kad to žele. To zapravo znači, da postoji ravnoteža između emocija i stepena kontrakcije mišića, odnosno savršen tajming između emocije i mimike. Sagovornik savršeno razume šta je izgovoreno a šta eksprimirano emocijom.

Trajanje efekta botoksa je najduže kod ove grupe pacijenata.

Hiperkinetički pacijenti

Hiperkinetički pacijenti nemaju ravnotežu između emocija i mimike. Generalno, mišić se pokrene pre nego željena emocija, ili drugim rečima, bez želje da se pokaže emocija, neki mišić se pokrene. Na primer, predavač tokom prezentacije govori polako a mišići čela se pomeraju iako govornik ne želi da pokaže ni iznenađenje ni brigu. Slušaoci ili sagovornici umesto da slušaju šta se govori, fiksiraju pogled na mimiku. Hiperkinetički pacijenti postaju žrtve svoje mišićne kontrakcije. Mišići se kontrahuju neželjeno tokom govora čak i kad ne postoji želja da se pokaže emocija. Kod ovih pacijenata rezulati su oko 4-6 meseci i manje. Ovo je najčešća grupa „botoks pacijenata“. Ovi pacijenti su zadovoljni efektom botoksa mada bi želeli da je efekat duži. Čim efekat botoksa počinje da slabi, brzo se vraćaju na novi tretman.

Hipertonični pacijenti

Treća grupa pacijenata su takozvani hipertonični pacijenti. Hipertonični pacijenti proizilaze iz netretiranog hiperkinetičkog pacijenta.

Ovi pacijenti obično navode da ne mogu da se opuste, i razočaraju se kada ih pitate da li su ljuti. Najčešće, oni su srećni, lepo su spavali i imaju dobar život. Njihove emocije su potpuno kontaminirane zbog nemogućnosti nekih mišića da se opuste. Kako da dokažu da nisu ljuti ili zabrinuti, kad njihovi mišići upravo to pokazuju. Ovakvi ljudi su retko, odmah prihvaćeni u društvu. Za njih same nikako nije ohrabrujuće kad se ujutro pogledaju u ogledalu i vide da izgledaju tužno ili zabrinuto, a sve zbog spuštene ivice usana. Ovakvi pacijenti posebno zahtevaju tretman, mada su često sa njim frustrirani, jer je trajanje efekta botoksa u ovoj grupi najkraće. Razočarani su, i pacijent i lekar, jer bora ne nestane savim a mišići su blokirani samo 1-2 meseca. Iz tog razloga očekivanja u ovoj grupi moraju biti realna. Ovakav pacijent, prvo mora da postane hiperkinetički pacijent i konačno kinetički. Da bi se ovo postiglo potrebno je i 4-5 tretmana godišnje. Kod ovih pacijenata se mora dodati i filer za postizanje boljih rezultata.