Cena mezoterapije

  1. Cena mezoterapije

 

Cena mezoterapije

Cene mezoterapijskih tretmana mogu biti veoma različite.

Cena mezoterapije najčešće zavisi od sastava i kvaliteta  koktela koji se upotrebljava. Veliki broj mezoterapijskih preparata je prisutan na tržištu, pod veoma različitim cenama. Iako najskuplji preparat ne znači nužno i najbolji kvalitet, treba misliti o tome da uspeh  tretmana u velikoj meri zavisi od kvaliteta primenjenog preparata. Stručna i pravilna primena kvalitetnih mezoterapijskih koktela, dovešće do brzo vidljivih i stabilnih rezultata.

Detaljan spisak usluga možete pogledati na ovoj strani.