Fileri – količina potrebna za postizanje efekta – I deo

  1. FIleri

Fileri – količina potrebna za postizanje efekta – I deo

Treba evaluirati pacijentove želje i potom odrediti da li su one realne i moguće. Neki pacijenti imaju nerealna očekivanja. Posebno je važno naglasiti pacijentu da u nekim regijama može biti potrebna veća količina hijaluronskih filera da bi se postigao željeni efekat. Poželjno je napraviti fotografije pre i posle tretmana, jer pacijenti mogu da zaborave kako je nalaz izgledao.

Treba objasniti pacijentu da je proces ulepšavanja kao vajanje, a ne jedan jedini tretman. Potrebno je da pacijent dođe na kontrolu nakon dve nedelje, kada će se proceniti da li je potrebno dodavanje filera ili korekcija asimetrije.
Pacijenta treba informisati o pozitivnim i negativnim efektima filera, vremenu oporavka i trajnosti filera. Ne treba previše hvaliti filer ili njegovu trajnost, već je potrebno biti realan.