Hemijski piling lica

  1. Hemijski piling

Hemijski piling

Hemijski piling podrazumeva aplikaciju hemijskih rastvora na kožu, sa ciljem oštećivanja kože na kontrolisani način.  Prirodni proces reparacije koji se javlja kao posledica primene hemijskog pilinga, dovodi do poboljšanog izgleda kože.

Dubina oštećenja kože zavisi od prirode hemijskog pilinga koji se koristi. Tip hemijskog pilinga koji se koristi zavisi od problema kože koji treba da se tretira. U zavisnosti od dubine delovanja hemijski pilinzi su podeljeni na superficijalne (površne), srednje i duboke.

Superficijalni hemijski pilinzi deluju na nivou epidermisa, najpovršnijeg sloja kože. Srednje duboki hemijski pilinzi mogu da dopru do supeficijalnog sloja dermisa, dubljeg sloja kože.

 Duboki pilinzi generalno zahvataju duboke slojeve dermisa. Dubina prodiranja hemijskog pilinga zavisi od prirode i koncentracije aplikovanog rastvora, kao i od dužine delovanja. Hemijski pilinzi obuhvataju alfa hidroksi kiseline, beta hidroksi kiseline, trihlor sirćetnu kiselinu i fenol.