Uvećanje usana hijaluronskim filerima

Uvećanje usana hijaluronskim filerima

Uvećanje usana je kozmetska procedura koja će Vam dati punije, sočne usne.
U današnje vreme injektabilni dermalni fileri se najčešće koriste, i to prvenstveno hijaluronski fileri, koji se sastoje od hijaluronske kiseline, supstance koja je normalni sastojak ljudskog tkiva. Fileri se mogu injektovati u usne i u predeo oko usana.

Korišćenjem hijaluronskih filera može se postići:

 • Poboljšanje oblika.
 • Poboljšanje strukture (poboljšanje hidriranosti).
 • Povećanje volumena.

Najbolje je da se tretman usana hijaluronskim filerima sastoji iz više sesija, odnosno da se postepeno dodaje hijaluronski filer do postizanja željenog rezultata, koji obično traje oko 6 meseci.

Prednosti uvećanja usana hijaluronskim filerima

Nakon injektiranja hijaluronski filer podržava i oblikuje tkivo usana.

Prednosti korišćenja hijaluronskih filera za tretman usana uključuju:

 • Kontrolu uvećavanja volumena – količina supstance koja se injicira može da se kontroliše, tako da Vaš lekar može da kontroliše stepen povećanja volumena.
 • Postepeno dostizanje efekta – najbolje je da se injekcije daju tokom nekoliko dolazaka, sve do postizanja željenog rezultata.
 • Lakše rešavanje iregularnosti.
 • Ređu pojavu modrica.
 • Prilično dugo, mada ne permanentno trajanje.
 • Retku pojavu alergije, jer su ovi fileri napravljeni od supstanci koje se normalno nalaze u telu. Ukoliko ste alergični na Lidokain, naglasite Vašem lekaru.

Šta očekivati tokom tretmana hijaluronskim filerima

Tehnika injiciranja hijaluronskih filera za uvećanje usana izvodi se relativno brzo u ordinaciji Vašeg lekara. Izuzetak je transfer masti, koji zahteva vreme za uzimanje masnog tkiva (liposukciju) sa jedne regije i prebacivanje u drugu regiju.

Pre sprovođenja tretmana može se aplikovati površna ili infiltraciona anestezija, s obzirom da je ova regija veoma bolna. Injekcije su slične onima koje Vam daje stomatolog.
Nakon pravljenja plana, hijaluronski filer se aplikuje pomoću veoma tanke igle.

Nakon završetka tretmana može se koristiti umereno hlađenje ledom, ali ne smete da sprovodite čvrst pritisak na usne.
Karmin i slične produkte je najbolje izbegavati neposredno nakon tretmana.

Primetićete promenu odmah.
Nakon perioda oporavka osećaćete se prirodno.
Prvih par dana imaćete otok usana. Kad se otok povuče, mogu se nastaviti tretmani dodavanja hijaluronskih filera do postizanja željenog rezultata.

Neželjeni efekti su prolazni i traju nekoliko dana, a uključuju:

 • Krvarenje na mestu uboda
 • Oticanje
 • Pojavu modrica
 • Crvenilo i osetljivost na mestu uboda
 • Asimetriju usana koju ćemo rešiti ( nekad pacijenti imaju prirodnu asimetriju koja se može popraviti)
 • Infekciju
 • Injektiranje u krvni sud
 • Ulceraciju, ožiljavanje i dr.

Cena uvećanja usana hijaluronskim filerima zavisi od:

 • Količine i tipa utrošenog materijala
 • Iskustva lekara i dr.

Većina osiguravajućih društava ne pokriva troškove estetskih procedura ili lečenja komplikacija. Pre sprovođenja tretmana dogovorite se detaljno sa Vašim lekarom.

Da li je uvećanje usana pravi izbor za Vas?

Prvo pitajte sebe zašto želite modifikovanje usana. Ne treba da sprovodite ovu proceduru ukoliko niste sasvim sigurni da želite nešto da promenite na Vašim usnama. Ukoliko sprovodite proceduru uvećanja usana da biste zadovoljili nekog drugog, ili da biste se uklopili u idealnu sliku, treba da razmislite još jednom.
Važno da imate realna očekivanja u vezi sa ishodom. Ovaj tretman može da učini Vaše usne većim, ali još uvek ste to Vi kad izađete iz ordinacije.
Vaš lekar će Vam objasniti “za i protiv” opcije uvećanja usana. Pre sprovođenja tretmana važno je da budete zdravi i da ste nepušač.

Možda niste kandidat ukoliko imate:

 • Infekciju usana kao što je herpes
 • Dijabetes
 • Lupus
 • Probleme sa zgrušavanjem krvi

Ukoliko ste ikad ranije imali oralni herpes, to morate reći svom lekaru. Ukoliko ste imali neke alergije kao na primer alergiju na Lidokain, takođe morate reći, kao i ako koristite bilo kakve lekove ili suplemente.