Audio odsek

Audiovestibulološki odsek raspolaže:

  • Kliničkim audiometrom marke Interacoustics, vodeće u oblasti audiološke opreme, za procenu stanja sluha sa funkcijom maskinga i drugih testova ukoliko je potrebno.
  • Impedansmetrom Interacoustics za TIMPANOMETRIJU I REFLEKSOMETRIJU.
  • Kalorimetrom Varioair Atmos

Timpanometrija je neizostavna metoda za procenu stanja srednjeg uva, a indirektno se dobija uvid i u funkciju slušnih tuba i nosa.

Metoda je važna za praćenje izlečenja akutne upale srednjeg uva, u diferencijalnoj dijagnostici, za dijagnostiku i praćenje efekata konzervativnog lečenja sekretornog otitisa.

Ovaj aparat daje mogućnost visokofrekventne timpanometrije, pre svega za decu do (6) 12 meseci starosti.

Refleksometrija se koristi za procenu akustičkog refleksa i daje mogućnost izvođenja Reflex Decay Testa.

Ispitivanje ravnoteže pored ostalog (Frenzel i dr.) podrazumeva i kalorimetrijsko testiranje (vazdušni kalorimetar Varioair, Atmos).

Da bi usluga bila kompletna, na raspolaganju su vrhunski digitalni slušni aparati sa obezbeđenim servisom i potrošnim materijalom.