Lipomi

Lipomi spadaju u najčešće dobroćudne promene koje se nalaze u potkožnom tkivu.

Građeni su od masnih ćelija, a mogu biti pojedinačni i multipli.

Lipome najčešće nalazimo na leđima, ramenima, podlakticama i natkolenicama, a u slučaju simetrično smeštenih lipoma na trupu i ekstremitetima, radi se o lipomatozi.

Svi lipomi vremenom rastu, tako da ih je bolje hirurški odstraniti dok su mali, jer je tada operaciju moguće izvesti u lokalnoj anesteziji i ambulantnim uslovima.

Postoje neoperativni pristupi tretmanu lipoma upotrebom lipolitika npr. kod velikih lipoma, gde želimo izbeći veći ožiljak i dr.

Velike lipome je potrebno prethodno preoperativno dijagnostikovati ultrazvučnim pregledom mekih tkiva, čime se dobijaju neophodni podaci o veličini i obliku lipoma, kao i njegovom odnosu prema okolnim strukturama (krvnim sudovima, živcima, mišićima), te shodno nalazu planirati operativni zahvat u lokalnoj (ako je to moguće) ili opštoj anesteziji.