Gubitak čula mirisa

Može se javiti zbog oticanja sluznice nosa ili postojanja drugih razloga, koji mehanički onemogućavaju mirisni signal da stigne do mirisne zone na krovu nosa.

Drugi razlog može biti oštećenje nervnih vlakana mirisnog živca, često nakon neke infekcije, povrede, ali i drugih uzroka. Pacijent koji primeti ovu tegobu ne treba da odlaže pregled kod ORL lekara, jer je u nekim slučajevima potrebno što ranije lečenje.