24h faringo-ezofagealna pH-metrija

ph-metrija je metoda specifična za dijagnostiku refluksne bolesti u otorinolaringologiji i pulmologiji, tzv. laringo-faringealnog refluksa.

Podrazumeva primenu katetera sa dva senzora, koji mere pH vrednosti (kiselost i baznost) u ždrelu i jednjaku.

Za razliku od klasične pH-metrije koju koriste gastroenterolozi i opšti hirurzi, ovde gornji senzor ne stoji u jednjaku nego u ždrelu!

Ovo je jako važno, jer se kod klasične pH-metrije može desiti da Vas proglase zdravim, iako to niste, jer se kod snimanja za ORL regiju i pluća koriste drugi kriterijumi.

 

  • 24h faringo-ezofagealna pH-metrija

    24h faringo-ezofagealna pH-metrija

  • Tako se dešavalo da pacijent ima izražene tegobe u ORL regiji, ali pošto je merenje rađeno samo u jednjaku, biva proglašen zdravim i poslat psihijatru, jer navodno „izmišlja“ tegobe. Ova metoda je „zlatni“ standard za dijagnostiku refluksne bolesti i omogućava Vašem lekaru da otkrije mnogo stvari vezanih za Vas.

    Tumačenje nalaza dobijenih 24h faringo-ezofagealnom pH-metrijom ne treba da bude prepušteno samo softverskim programima i definisanim skorovima, već se svaki pacijent mora individualno analizirati.

    Na primer pacijent može da ima normalan broj refluksnih epizoda ali ako one koreliraju sa njegovim tegobama u momentu snimanja, svakako nećemo reći da je zdrav.

Čak i kada je vrlo verovatno da pacijent ima refluksnu bolest, i pre snimanja, potrebno je istu zaista i dokazati 24h faringo-ezofagealnom pH-metrijom, posebno kada se radi o ORL ili pulmološkim pacijentima, jer se lečenje laringo-faringealnog refluksa (refluksa koji je vezan za ORL ili plućno oboljenje) razlikuje od lečenja koje sprovode gastroenterolozi, kako po dozama koje se daju tako i po dužini lečenja.

Dakle, na ovaj način se može ispitati da li pacijent ima refluksnu bolest koja je uzrok njegovih problema sa ORL regijom ili plućima (npr. astma indukovana refluksom). Na snimku se može videti koliko je bolest izražena, kada je izražena, danju ili noću, da li je provocirana naporom ili položajem tela, da li je posledica stalno otvorenog jednjaka ili funkcionalnog problema, da li hrana koju pacijent uzima utiče na nalaz itd.

Na ovaj način se može ispitati i da li pacijent ima takozvani neacidni refluks, koji ima skoro iste simptome kao i acidni, ali ne reaguje na terapiju datu za acidni refluks.

Snimanje traje 24h. Koristi se veoma tanak kateter koji se sprovede kroz nos i plasira na određeni nivo. Oko pojasa se nosi monitor, koji je vezan za kateter. Zapamtite da je metoda sasvim bezbolna i da se na potpuno isti način koristi i kod dece. Kada se aparat plasira idete kući i normalno živite 24 h. Po završetku snimanja dolazite u našu ustanovu, gde će se skinuti kateter i raditi dalje analize. Vi ste slobodni da idete kući sve do momenta dok Vas ne obavestimo da dođete po nalaze.

Metoda koja koristi kapsulu pozicioniranu u jednjaku ne može da se koristi za pacijente koji imaju ORL ili plućno oboljenje, jer kao što je napred objašnjeno, meri nalaz samo u jednjaku.