Hronični kašalj

Hronični kašalj se prema većem broju autora definiše kao kašalj koji traje duže od osam nedelja, jer je to vreme za koje se i normalno održava pojačana bronhoreaktivnost nakon infekcije.

Naravno, s obzirom da je kašalj veoma neprijatna tegoba, uzrok ćemo tražiti čim se javite, bez obzira koliko dugo kašalj traje. Uzroci produženog kašlja su mnogobrojni, od infekcija, oboljenja pluća, sistemskih oboljenja i dr., do refluksne bolesti, kojom se naša ustanova uspešno bavi.

Važno je i da postoji grupa tzv. postviralnih neuropatija, kod kojih se često kašalj održava a posebno se leče.

Jedan pacijent može imati više uzroka u isto vreme. Lečenje hroničnog kašlja zahteva poznavanje mogućih uzroka kašlja i širokog dijapazona terapijskih modaliteta, od antibiotika do upotrebe inhibitora protonske pumpe, GABA agonista, analgetika i antidepresiva, za koje je utvrđeno da mogu pomoći pacijentu sa kašljem. Kod dece čest uzrok kašlja je neadekvatno lečena infekcija gornjih disajnih puteva, kad dolazi do slivanja sekreta u donje disajne puteve.

Ova tegoba zahteva ORL pregled, pregled pulmologa, MRI/MSCT pluća, analize krvi, od osnovnih do imunoloških i dr, traheobronhoskopiju, ezofago-gastroduodenoskopiju, 24 h faringo-ezofagealnu pH-metriju i dr.