Otežano disanje na nos i hrkanje

Otežano disanje na nos može biti posledica smetnji u nosu ili nosnom spratu ždrela. Retko, otežano disanje vezano za gornje disajne puteve može biti posledica veoma velikih nepčanih tonzila. Postoje i drugi uzroci otežanog disanja na nivou ORL regije.

Infekcije gornjih disajnih puteva kod dece dovode do oticanja sluznice nosa, sekrecije, privremenog porasta trećeg krajnika, pa su otežano disanje na nos i hrkanje česti u ovom uzrastu.

Svako otežano disanje na nos kroz izvestan vremenski period ne znači da detetu treba da se operiše treći ili sva tri krajnika.

Posebno je važno istaći da je dobra disajna funkcija nosa izuzetno važna kod dece koja imaju dijagnozu bronhijalne astme.

Uzrok otežanog disanja može biti prisustvo sekreta, otok sluznice nosa, uvećanje trećeg krajnika, polipi, drugi izraštaji u nosu i nosnom spratu ždrela i dr. Posebno je bitno obratiti pažnju na decu muškog pola sa zapušenošću i krvarenjem iz nosa, gde je potrebno isključiti juvenilni angiofibrom, koji nije maligni tumor, ali se mora na vreme i pravilno dijagnostikovati.

Potrebno je obratiti pažnju na decu kod koje postoje prekidi u disanju tokom sna, tzv. „opstruktivne sleep apnee“, koje zahtevaju adekvatno lečenje konzervativnim ili hirurškim putem.

Za procenu stanja trećeg krajnika između ostalog na raspolaganju nam je i fleksibilna fiberendoskopija. Pregled je bezbolan i obavlja se kroz nos u trajanju od nekoliko minuta, ali zahteva prethodno objašnjenje procedure i pripremu, jer se dete prilikom pregleda mora adekvatno držati da bi se pregled mogao obaviti bez oštećenja endoskopa, koji je veoma tanak i izuzetno osetljiv na oštećenje.