Estetika

Estetska medicina ili kozmetska medicina

Estetska medicina je danas u pravoj ekspanziji i sve više dobija na popularnosti, jer podrazumeva procedure za podmlađivanje i ulepšavanje koje ne zahtevaju velike hirurške intervencije i opštu anesteziju, a imaju kratak period oporavka i relativno su bezbedne.

Specifičnost ove medicine je u tome da se ne radi o bolesnim ljudima, već ljudima koji su obično srećni i dobrog zdravlja i jednostavno žele brzu „popravku“ da bi usporili starenje ili ulepšali neki deo svog lica i tela.

U Sjedinjenim Američkim Državama je tokom 2009. sprovedeno oko 10 miliona hirurških i nehirurških kozmetskih procedura, od čega 83% čine nehirurške intervencije.

U vodeće nehirurške kozmetske procedure spadaju:

  • Botulinum toksin injekcije
  • Injekcije hijaluronske kiseline
  • Mikrodermoabrazija
  • Hemijski pilinzi

MKM specijalistička ordinacija vrši usluge nehirurških estetskih intervencija:

Potrebno je da ove procedure zbog delikatnosti i specifičnosti sprovodi lekar sa odgovarajućim znanjem iz anatomije, patofiziologije i generalno medicine!

Ova oblast je primarno fokusirana na patofiziologiju starenja kože, koja u svojoj osnovi predstavlja „ranu koja ne može da zaraste“, tzv. „hroničnu ranu“, a oslanja se na naučno bazirane procedure.
Najbolje je na vreme početi i redovno održavati dobro stanje kože, ali nikad nije kasno, zato se nemojte snebivati da počnete, koliko god godina da imate.

S obzirom da je ljudski vek sve duži i da se predviđa da će do 2025. veliki broj ljudi imati 100 godina, a već od 25. godine počinje starenje kože, koje postaje primetno kad napunimo 30 godina, jasno je da ćemo veliki deo života posvetiti potrebi da sebi i drugima izgledamo negovano i podmlađeno.

Da bi se postigli optimalni rezultati, moguće je kombinovati nehirurške i hirurške metode.
U ovoj ustanovi ćete dobiti detaljne informacije o onome što treba da znate, a kad dođete na konsultaciju rećićete nam šta Vi želite, a mi ćemo dati svoje mišljenje o tome šta bi za Vas bilo najbolje. Razmenom informacija doći ćemo do najboljeg rešenja za Vas. Potrebno je da se formira određeni redosled procedura i postignuto stanje održava redovno.

U svojim očekivanjima morate biti realni i radovati se svakom, i najmanjem napretku, da biste bili zadovoljni i srećni u svojoj koži, a verujte da su efekti fascinantni.