Bol u uvu

Može biti posledica procesa u samom uvu, kao npr. zapaljenje spoljašnjeg ili srednjeg uva, ali i posledica promena u okolnim strukturama, kao kod Sy Costen ili Sy Eagle, ili promena u ždrelu ili grkljanu (tzv. refleksni bol), zato je obavezno da ukoliko nema promena u samom uvu koje bi objasnile bol u uvu, lekar obavezno izvrši kompletan ORL pregled, da se ne bi desilo da se neko ozbiljnije stanje previdi.

Kompletan ORL pregled podrazumeva pregled uva, nosa, nosnog sprata ždrela, usne duplje i usnog sprata ždrela, donjeg sprata ždrela i grkljana, jer se na svakom od ovih nivoa može nalaziti razlog refleksnog bola u uvu.

U ovaj pregled se često uključuje i pregled fleksibilnim fiber endoskopom kojim se, veoma detaljno pod uveličanjem, mogu pregledati sve ove partije. Ovaj nalaz se fotodokumentuje.