Bol u grlu (ždrelu)

Bolovi u grlu (grkljanu) su zapravo najčešće bolovi u ždrelu (farinksu).

Uzroci ovih bolova su najčešće infektivni ali mogu biti i mehanička ili hemijska oštećenja sluznice, refleksni bolovi kao kod Sy Eagle, tumorske promene, imunološka oboljenja i dr.

Čest uzrok tegoba sa ždrelom je laringo-faringealni refluks (vidi tekst). Kod pacijenata sa laringo-faringealnim refluksom često se javljaju tegobe tipa pečenja, grebanja, žarenja, suvoće u ždrelu, težeg gutanja i dr. Takvi pacijenti, zbog često prisutnog crvenila ždrela, bivaju pogrešno lečeni antibioticima, bez značajnog uspeha.

Ova tegoba zahteva kompletan ORL pregled a potom adekvatno lečenje, zavisno od uzroka.