Promuklost

Promuklost u dečjem uzrastu nije retka u sklopu infekcije disajnih puteva, ali ukoliko se održava potrebno je izvršiti pregled ORL regije, a posebno glasnica. U dečjem uzrastu uzrok promuklosti je najčešće zloupotreba glasa odnosno vikanje, prvenstveno na terenu hronične infekcije ili refluksne bolesti, kada će se između ostalog provesti fonijatrijska rehabilitacija i određeni režim ishrane.

Ono što je bitno u dečjem uzrastu jeste ne prevideti papilomatozu grkljana, odnosno rast bradavičastih promena u grkljanu, koje zahtevaju dalju dijagnostiku i adekvatno lečenje.

S obzirom da se moraju videti glasnice može biti potreban pregled fleksibilnim fiberendoskopom.

Pregled je bezbolan i obavlja se kroz nos u trajanju od nekoliko minuta, ali zahteva prethodno objašnjenje procedure i pripremu, jer se dete prilikom pregleda mora adekvatno držati da bi se pregled mogao obaviti bez oštećenja endoskopa, koji je veoma tanak i izuzetno osetljiv na oštećenje.