Slabiji sluh

Može biti posledica sadržaja u spoljašnjem ili srednjem uvu, ili oboljenja unutrašnjeg uva i slušnih puteva. Ukoliko nema sadržaja u spoljašnjem uvu, neophodno je nastaviti pregled u smislu kompletnog ORL pregleda, sa obaveznim pregledom nosnog sprata ždrela, tzv. epifarinksa, uz timpanometriju.

Ukoliko razlog slabijeg sluha nije na ovom nivou, mora se izvršiti i snimanje sluha, tzv. audiometrija, ili TLA (tonalna liminarna audiometrija).

Nemojte izbegavati kompletan ORL pregled ukoliko Vaš ORL lekar to zahteva (npr. očekivali ste da je ušna mast pa ne želite dalji pregled) jer je u Vašem interesu da se eventualno akutno oštećenje sluha na vreme prepozna i energično leči, jer od toga zavisi ishod lečenja.

U zavisnosti od nivoa problema preduzimaju se određene terapijske ili dalje dijagnostičke mere.

Skrećemo pažnju da je sve ovo neophodno i pri ordiniranju slušnog aparata, da se ne bi desilo da pacijent koji ima proces u nosnom spratu ždrela (oko slušne tube) ili dr., dobije slušni aparat, a ovo stanje previdi.