Zujanje u uvu

Uzroci zujanja su različiti. Neophodno je da Vaš lekar poznaje moguće uzroke zujanja.

Svako zujanje, bilo da se opisuje kao zvuk u uvu ili glavi, podrazumeva, kao obavezno, ORL pregled sa ispitivanjem srednjeg i unutrašnjeg uva. U ispitivanju uzroka zujanja mogu se tražiti i neke dodatne pretrage, kako bi se pronašao verovatni uzrok i primenila adekvatna terapija.

Terapija može biti na više nivoa i može biti dugotrajan proces. Zujanje se teško leči, međutim mi u našoj ustanovi imamo veoma dobre rezultate. Ukoliko se ova tegoba javi, nemojte odlagati posetu ORL lekaru.