Laboratorija

U laboratoriji raspolažemo hematološkim brojačem marke «Swelab» švedskog proizvođača, uz pomoć kojeg veoma precizno, za svega 10-tak minuta može dobiti kompletna krvna slika sa leukocitnom formulom što je često od izuzetnog značaja u diferencijalnoj dijagnozi prirode zapaljenskog procesa i izboru lečenja.

Ordinacija radi i ostale analize krvi u saradnji sa drugim laboratorijama.

U našoj laboratoriji vrši se priprema faktora rasta iz vaše krvi PRP i cPRP, obrada masnog tkiva za lipotransfer, baždarenje katetera i dr.

Alergološko testiranje kutanim prick testom na standardne inhalacione i nutritivne alergene, sa subtipizacijom, možete takođe obaviti u našoj ustanovi.