Svi tekstovi na temu: Fileri

 • Podvaljak

  Lokalne masne naslage u regiji podvaljka predstavljaju čestu indikaciju za estetski tretman, kako kod žena, tako i kod muškaraca.
  Ovom problemu možemo pristupiti na više načina, u zavisnosti od količine masnog tkiva, stanja kože, starosti pacijenta i dr.

  Tretman može biti hirurški i nehirurški.

 • HIjaluronski-fileri

  Fileri – količina potrebna za postizanje efekta – II deo

  Iskusni pacijenti često tačno znaju šta žele u pogledu ulepšanja usana, ali većina pacijenata prepušta odluku lekaru. Skoro svi pacijenti žele da izbegnu preterano uvećanje usana. Mnogi pacijenti imaju asimetriju desne i leve polovine usana, pa je to potrebno predočiti pacijentu, jer ovo stanje može biti teže za korekciju.

 • FIleri

  Fileri – količina potrebna za postizanje efekta – I deo

  Treba evaluirati pacijentove želje i potom odrediti da li je to realno i moguće. Neki pacijenti imaju nerealna očekivanja. Posebno je važno naglasiti pacijentu da u nekim regijama može biti potrebna veća količina hijaluronskih filera da bi se postigao željeni efekat. Poželjno je napraviti fotografije pre i posle tretmana, jer pacijenti mogu da zaborave kako je nalaz izgledao.