Botoks – Botulinum toksin, interakcije sa drugim lekovima

Botoks – Botulinum toksin, interakcije sa drugim lekovima

Interakcija botulinum toksina A sa drugim lekovima može da se javi ukoliko se kombinuje sa aminoglikozidima ili drugim neuromuskularnim blokatorima. Ova kombinacija može da poveća rizik za razvoj neželjenih efekata, poveća efekat botulinum toksina tip A ili ima druge efekte. Da bi se prevenirale ove interakcije, potrebno je da Vašem lekaru kažete ukoliko koristite neke lekove.

2009. godine generičko ime Botoksa je promenjeno iz botulinum toxin tip A u onabotulinumtoksinA. Ovo je učinjeno da bi se eliminisala konfuzija između Botox® a i Dysport®-a (abobotulinumtoksinA).
Botulinum toksin tip A može eventualno da ima interakciju sa nekoliko drugih lekova:

  • Aminoglikozidnim antibioticima: Gentamicin, Amikacin, Kanamicin, Neomicin, Streptomicin, Tobramicin.
  • RimabotulinumtoxinB, ranije poznatim kao botulinum toksin tip B (Myobloc).
  • Neuromuskularnim blokatorima kao: Atracurium, Cisatracurium, Doxacurium, Mivacurium, Pancuronium, Rocuronium Succinylcholine, Tubocurarine, Vecuronium.
  • Ciklosporinom, d-penicilaminom, quinidine-om (antiaritmik), magnezijum sulfatom, linkozamidima i aminoquinolon-ima (protiv malarije). Dok većina lekova potencira efekat botulinum toksina, aminoquinoloni i hloroquine (za prevenciju i lečenje malarije) inhibiraju efekat botulinum toksina.

Neuromuskularni blokatori

Neuromuskularni blokatori su lekovi koji se koriste za postizanje opšte anestezije ili za pacijente na respiratoru. Korišćenje neuromuskularnog blokatora u kombinaciji sa botulinum toksinom tip A može da potencira efekat neuro-muskularnog bloka.