Botulinum toksin – botoks

Botulinum toksin

Verovatno najznačajniji  događaj u razvoju minimalno invazivnih kozmetičkih procedura je razvoj botulinus toksina odnosno botoksa za kozmetsku upotrebu. Sa jedne jedine regije i procedure za tretman bora između obrva botoksom od pre  oko 20-tak godina, upotreba botoksa se razvila u mnogobrojna područja, tehnike, doze, a sad i u pravcu razvoja novih botulinus toksina.

(Gary D.Monheit, Profesor Odeljenja za Oftalmologiju i Dermatologiju Univerziteta Alalabame, Birmigem, USA, Predgovor knjige BOTULINUM TOXIN in Aesthetic Medicine)

Ni  jedno kozmetsko sredstvo nije imalo veći uticaj od botoksa (botulinum toksina). Primena botoksa je svetski proširen fenomen, koji je uneo revoluciju u estetsku medicinu.  Ovaj cunami interesovanja među lekarima i korisnicima je doveo do napretka u načinu na koji se botulinus toksin može upotrebiti da bi se lice kozmetski unapredilo.

(Christopher Rowland Payne Generalni Sekretar Evropskog Udruženja za Kozmetsku i Estetsku Dermatologiju)

Za razliku od početka primene botoksa, kada se botulinum toksin A koristio po principima „istih tačaka injiciranja i iste doze za svakog“ i „veće doze za veći efekat“, sada se koristi drugačiji pristup. Bazirano na obrascima mišićnih pokreta (kinetički, hiperkinetički i hipertonički), danas imamo mnogo individualniji pristup tretmanu naših pacijenata. Prvobitne indikacije za primenu botoksa proširene su pre desetak godina na srednju i donju trećinu lica. Sada se prilikom jedne posete, botoksom mogu tretirati  multiple areje lica, sa ciljem da se postigne podmlađivanje celog lica, sa krajnjim ciljem „face lifta “ botoksom. Pored klasičnih intramuskularnih injekcija botoksa, sada se sve više koriste mikroinjekcijske tehnike, tzv.mikrobotoks, mezobotoks.

Kao što je nekad slučaj sa licenciranjem neke druge indikacije, ime proizvoda se menja. U osnovi isti brend može biti na raspolaganju za „off-label use“  (indikaciju koja nije navedena u uputstvu) kao i za „labelled use“ (indikacija navedena u uputstvu). Na primer Botox® može biti na listi za različite neurološke, a ne i estetske indikacije, a isti taj proizvod, samo pod drugim imenom, Vistabel, je na raspolaganju za estetske indikacije. Oba proizvoda imaju potpuno isti sadržaj botulinus toksina, ali Botox® se prodaje u bočicama od 100 U, a Vistabel u bočicama od 50 U. Dakle, u mnogim slučajevima botulinus toksin se koristi mimo navedenih indikacija kao tzv. „off-label use“ . Nemojte brinuti previše zbog „off-label“ primene. Za Botox® i Dysport® postoji dovoljno studija koje dokazuju efikasnost i bezbednost preparata. Važno je pacijenta informisati o tome.

(Berhold Rzany Profesor Dermatologije i Hedrik Zielke, Odeljenja za „Evidence Based Medicine“, Klinika za Dermatologiju, CHARITE – UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN)

U septembru 2013. FDA je dao dozvolu za „novu“ primenu Botox®-a i  Botox® Cosmetic  za privremeno poboljšanje izgleda umerenih do teških bora oko očiju, poznatih kao „crow’s feet“ odnosno „svračjih nožica“ kod odraslih. Botox i Botox Cosmetic su jedina opcija za tretman bora oko očiju koju je FDA odobrio.

Tretman bora između obrva botoksom  ima dozvolu FDA od 2002. godine.

Onabotulinumtoksin A postoji  na tržištu kao Botox® i kao Botox® Cosmetic, a proizvodi ga Američka firma Allergan iz Kalfornije. FDA je odobrio Botox za tretman hronične migrene, prekomernog znojenja odnosno hiperhidroze, blefarospazma (nekontrolisano grčenje kapaka) i strabizam (razrokost ili zrikavost). Botox® i Botox® Cosmetic imaju napomenu da se botoks može proširiti po telu, uzrokujući simptome slične botulizmu, sa otežanim gutanjem i disanjem.

NE POSTOJI DOKAZAN SLUČAJ ŠIRENJA BOTOX®-a ili BOTOX® COSMETIC-a  ako se koristi doza koja je preporučena.

(FDA NEWS RELEASE,Sept.11,2013)

To što je tretman bora oko očiju dobio FDA odobrenje tek 2013. je neobično s obzirom da je  tretman bora oko očiju u praksi aktuelan i često sprovođen  i više od 10 godina pre dobijanja FDA odobrenja. Da nije bilo „off-label“ korišćenja, odnosno kada bi se koristilo samo ono što je u uputstvu navedeno kao indikacija, lekari ne bi mogli da pokažu svoju kreativnost, niti bi se medicina ovako ubrzano razvijala. Često nije ni jasno zašto neke indikacije dobijaju npr. FDA dozvolu, a neke ne (Drug and Food Administration, USA). Treba istaći da se u svetu koriste i drugi preparati Botulinus toksina koji verovatno nikad neće dobiti FDA dozvolu,  a koriste se na isti uspešan i bezbedan način. Imajte u vidu i da je FDA regulatorno telo Amerike.