Delovanje botoksa

  1. Botulinum toksin

 

Tipovi i delovanje botoksa (botulinskog toksina)

Botulinum toksin, botoks je fascinantan lek koji deluje na oslobađanje acetilholina. Botulinum toksin, botoks je produkt anaerobne bakterije Clostridium botulinum. Da bi botulinum toksin, botoks, bio korišćen kao lek mora biti izolovan, prečišćen i stabilizovan.

Postoji  antigenski više različitih botulinum toksina.

Samo serotipovi A i B su na raspolaganju kao lekovi a ostali se koriste eksperimentalno. Botulinum toksin, botoks blokira akciju acetilholina. Acetilholin je čest neurotransmiter  i stimuliše poprečno prugasta ali i glatka mišićna vlakna kao i sekreciju žlezda kao npr. znojnih  žlezda. Botoks deluje tako što se ireverzibilno vezuje na presinaptički završetak neuromuskularne ili neuroglandularne veze, gde deluje tako što odseca  membranski protein odgovoran za ekskreciju acetilholina.

Dejstvo botulinum toksina - botoksa

Desjtvo botulinskog toksina (botoksa)- Prevencija fuzije sinaptičkih vezikula sa plazmatskom membranom a time i oslobađanja neurotransmitera.
MKM specijalistička ordinacija