Fileri za nazolabijalne brazde – smejalice

 

Fileri za nazolabijalne brazde (linije smejanja ili tzv. smejalice)

Nazolabijalne brazde su udubljenja na koži koja se pružaju od nosa ka uglovima usana.
Nazolabijalne brazde se prvenstveno formiraju kao rezultat ponavljanih pokreta i lipoatrofije.

Počinju da se javljaju u trećoj deceniji života i predstavljaju jedan od prvih znakova starenja koji pacijent primeti i želi da popravi.
Jedna od važnijih stvari o kojima treba razgovarati sa pacijentom jeste da nazolabijalne brazde ne mogu da nestanu. Ukoliko se ovo ne objasni, mogu biti nezadovoljni i pacijent i lekar.
Nazolabijalne brazde su normalan deo starenja, a odraslo lice koje nema uopšte nazolabijalne brazde bi izgledalo abnormalno, kao i dečje lice sa brkovima.
Cilj tretmana jeste da nazolabijalne brazde učinimo plićim, a ne da ih eliminišemo. Nazolabijalne brazde su kao doline koje treba da učinimo manje dubokim.

Sledeći kritičan momenat je objasniti pacijentu da će verovatno trebati više špriceva da bismo napravili razliku. Fileri su skupi, pa se često dešava da pacijent želi samo jedan špric. Za sve sem za stvarno najpliće brazde ovo neće biti dovoljna količina. Najčešće će trebati 2–4 šprica.
Neretko nazolabijalne brazde postanu izraženije nakon uvećanja usana.

Zbog pokretljivosti regije trajnost filera u ovoj regiji je izazov. Često se za ovu regiju koristi CaHA gel, jer može da se injicira duboko i ima relativnu trajnost uprkos dinamici ove regije.
Proizvođači hijaluronskih filera imaju na raspolaganju filere pogodne za ovu regiju.