Fileri

Hijaluronski fileri

Fileri (od engleske reči filler = punjač) za meka tkiva imaju ogroman uticaj na razvoj estetske medicine i estetske hirurgije. Praksa kozmetske hirurgije mora da obuhvati filere i botoks, a način i tehnike primene se i dalje razvijaju. Poslednjih desetak godina hirurški i nehirurški pristupi podmlađivanju lica postigli su enorman napredak. Uvedeni su mnogi pristupi koji omogućavaju tretman fotostarenja, razvijaju se hirurške tehnike podmlađivanja,  a uz primenu botoksa i filera za ublažavanje kako diskretnih bora i brazdi, tako i za konturisanje mekih tkiva lica, pacijentu se obezbeđuje sveobuhvatan tretman.

Poslednjih godina sve je veća potraga za minimalno invazivnim metodama za konturisanje lica i podmlađivanje kože. Sve ovo je vodilo razvoju ogromnog broja procedura i novih proizvoda. Indikacije za idealni filer zavise od stanja pacijenta,  ali i njegovih očekivanja. Vrlo često postoji indikacija za kombinovanu primenu, na primer botoksa i filera.

Kako postajemo svesniji uticaja kvalitativnih promena kože i drugih mekih tkiva na starenje, sveobuhvatni pristup podmlađivanju lica prosto zahteva upotrebu filera. Paradigma se pomerila sa monoterapije hirurškim zatezanjem i repozicijom, na sveobuhvatniji pristup sa uključivanjem raznih tipova filera mekih tkiva. Primena filera se proširila sa punjenja linearnih dermalnih bora na dublje volumetrijsko punjenje. Opcije za injektabilnu tkivnu augmentaciju su sve brojnije.

Od početne primene životinjskog  kolagena koja je vladala poslednjih 20 godina XX veka, introdukcija sledeće generacije proizvoda, uključujući  injektabilne filere od hijaluronske kiseline, obezbeđuje bolje rezultate i veću sigurnost, širi spektar primene i dugotrajnije efekte.

Dok botoks ima primat za gornje delove lica, i pored toga što može da doprinese podmlađivanju nekih delova donjeg lica,  fileri su vodeći za donji deo lica.

Produkti kao Restylane prvo su uvedeni za komercijalnu upotrebu u Evropi, gde su regulatorni propisi manje strogi, a lekari koji su stekli iskustvo sa ovim proizvodima objavljivali su odlične rezultate. Nakon FDA odobrenja za primenu Restylane 2003., njegova upotreba je dramatično porasla. Američki lekari su počeli da šire primenu sa nazolabijalnih brazdi, usana i oralnih komisura na viličnu liniju, periorbitu, bradu, obraze, čelo, slepoočnice, nos, uši, ruke i noge. Pacijenti sada mogu biti tretirani u jednoj poseti, bez početnog testiranja osetljivosti kože, a zbog velike želje mnogih da prime svoju injekciju podmlađivanja. U U.S.A Juvaderm je dobio FDA odobrenje 2006. tako da su danas u U.S.A. Restylane i Juvaderm najčešće korišćeni hijaluronski fileri. Smatra se da je Restylane generalno čvršći gel, pa je to uticalo da se jedan preparat koristi za jednu grupu indikacija, a Juvaderm kao mekši za drugu (Facial Rejuvenation with Fillers, Cohen, Born, ed.Saunders, Elsevier).

Inovativna kombinacija čiste, sigurne, savršeno biokompatibilne i resorptivne hijaluronske kiseline i manitola kao antioksidanta je sadašnji trend (Stylage). Napredna patentirana tehnologija poput IPN-a (InterPenetrated cross-linked Networks) ili međusobno povezanih mreža koje zajednički prodiru, razvijena od strane VIVACY laboratorija, zasniva se na međusobnoj povezanosti hijaluronske kiseline i prirodnog antioksidanta, manitola, koji se dopunjuju. Ova tehnologija omogućava da se dobije proizvod visokog učinka i izuzetne elastičnosti, koji dovodi do postizanja rezultata prirodnog izgleda.

Antioksidant manitol u prirodi se nalazi u voću i povrću, smanjuje negativne efekte slobodnih radikala, štiti od degradacije filera i obezbeđuje dugotrajniji efekat terapije. Hijaluronska kiselina u gelu popunjava bore i poravnava površinu kože , dok manitol optimizuje rezultate!

Povremeno pacijent može zahtevati određen tretman,  ali nakon pregleda lekar može da proceni da je za postizanje određenih rezultata potreban drugačiji pristup. U tom slučaju lekar mora da porazgovara sa pacijentom i objasni mu da je za postizanje željenih rezultata potreban drugi redosled aplikacije filera od onog koji je pacijent očekivao. Takođe se često dešava da pacijent nije svestan toga koliko je filera potrebno, pa mu se to mora objasniti unapred,  da bi znao cenu i mogao se dalje prepustiti ulepšavanju bez naknadnih iznenađenja. Nekad pacijent traži samo određeni filer i tada mu lekar mora predočiti i druge mogućnosti, koje će možda postići bolji efekat.

Određene areje lica su više predisponirane za razvoj, skoro uvek prolaznih, neželjenih pratećih pojava i pacijent mora sa ovim biti upoznat. Ovo je važno i kod uvećavanja usana, gde je moguć izražen prolazan otok usana, pa pacijent ima utisak da je doza veća nego što je trebalo. Ova pojava se u izvesnoj meri može smanjiti primenom pažljive tehnike injiciranja, odabirom anestetika, umerenim hlađenjem, izbegavanjem aplikacije tokom menstruacije i neuzimanjem proizvoda koji utiču na brzinu zgrušavanja krvi (NSAI, antikoagulansi, veće količine Omega 3 preparata i dr.)

Pojava modrica nije retka pojava i pacijentu se ta mogućnost mora predočiti. Bitno je da će otok i modrice proći. Važan je krajnji rezultat, koji će Vas veoma usrećiti.